Biography

Jerzy Lisak – urodzony 1976 r. w Szczecinie, gdzie ukończył Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2002). Zajmuje się malarstwem olejnym, temperowym oraz rysunkiem, stosując różnorodne techniki. Niejednokrotnie inspiruje się sztuką epoki renesansu i baroku, co widać zwłaszcza w licznych groteskach. Zgłębia alchemiczną stronę techniki malarskiej, czego rezultaty wykorzystuje w swoich pracach. Uczestnik licznych plenerów malarskich (m.in. Uher k. Chełma, Stoczek Klasztorny, Osieki, Pieńków, Włodawa). Jego obraz Dwie postaci we wnętrzu znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku (MNG/SW/2010/MR). W latach 2014–2017 pracował jako animator malarski oraz painting designer w zespole BreakThru Films, będąc autorem największej liczby ujęć animacyjnych filmu „Loving Vincent”, który otrzymał m.in. Europejską Nagrodę Filmową (2017 r.) oraz nominację do Oscara (2018 r.). W 2019 r. Jerzy Lisak w ramach International Summer Academy of Fine Arts w Salzburgu prowadził zajęcia razem z Pauliną Ołowską, z którą bierze udział również w innych wspólnych projektach.

Jerzy Lisak przy pracy

Jerzy Lisak – born 1976 in Szczecin (Poland), where he attended to Constantin Brancusi School of Fine Arts and afterwards graduated from the Academy of Fine Arts in Gdańsk (Poland) in 2002. He deals with oil painting, tempera and drawing, apply various techniques. He is often inspired by the art of the Renaissance and Baroque era, which is particularly evident in his numerous grotesques. Deeply alchemical side of the painting technique, which he uses in his works. Participant of numerous painting locations. His painting “Two characters in the interior” is in the collection of the National Museum in Gdańsk. In the years 2014-2017 he worked as a painting animator in the band BreakThru Films and become to be known as the author of the largest number of animation shots of the movie „Loving Vincent” (European Film Award 2017, Oscar Nomination 2018). In 2019 with Paulina Ołowska he was working as a teacher of the Summer Academy of Arts in Salzburg (“Alchemistic painting”).